Ga naar zoekveld

Psalm 84 medley

a. Hoe lieflijk zijn uw woningen, mijn Heer en God. Mijn ziel bezwijkt van verlangen naar uw voorhoven heer. Mijn hart en mijn ziel roepen uit naar de levende God. Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt, bij uw altaren, bij uw altaren, der heerscharen Heer, mijn Koning en God. b. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.