Ga naar zoekveld

Psalm 85

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer in Jakobs harde lot bracht Gij een keer De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan Gij die de vlammen van uw toorn bezweert Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor Gerechtigheid is voor zijn aangezicht zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt