Ga naar zoekveld

Psalm 9

Ik zal met al mijn hart den Heer. Blijmoedig geven lof en eer; Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, En al Uw wonderen vertellen. Ik zal in U, mijn God, van vreugd, opspringen, in den geest verheugd. Uw Naam zal door mijn psalmgezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Zingt, zingt den Heer', die eeuwig leeft, die Sion tot Zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren, met psalmgezang, Zijn daden horen.