Ga naar zoekveld

Psalm 90 Medley

a. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond b. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis bewijs ook ons uw trouw en macht wees eeuwig ons tehuis Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid altijd dezelfde, die Gij waart de God der eeuwigheid De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom ze zijn als gras, door zon verdord vervluchtigd als een droom c. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans hun kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat.