Ga naar zoekveld

Psalm 93

De Heer regeert; de hoogste Majesteit, bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, bevestigt d' aard' en houdt door zijne hand, dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Maar, Heer, Gij zijt veel sterker dan 't geweld, der waat’ren, dien uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer', eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.