Ga naar zoekveld

Psalm 93

De Heer is koning, Hij regeert altijd, omgord met macht, bekleed met majesteit. Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand, omwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Tot sieraad is uw hoge heiligheid en in die glans trotseert uw huis de tijd.