Ga naar zoekveld

Psalm 95: 1 en 3

Steekt nu voor God de loftrompet Hem die ons in de vrijheid zet Komt voor zijn aanschijn met verblijden Brengt Hem de dank van al wat leeft Hem, die ons heil gegrondvest heeft Viert Hem, de koning der getijden Komt, werpen wij ons voor den Heer die ons gemaakt heeft biddend neer wij, die het volk zijn van zijn weide Want onze God, Hij gaat ons voor Hij trekt met ons de diepte door Zijn hand zal ons als schapen leiden