Ga naar zoekveld

Psalm 96

Zingt, zingt een nieuw gezang Zingt zingt een nieuw gezang den Here Zingt zingt een nieuw gezang Zing aarde, zing dien God ter ere Zing aarde, zing dien God Looft 's Heren naam Looft 's Heren naam met hart en mond Looft 's Heren naam met hart en mond Vermeldt zijn heil op 't wereldrond Vermeldt zijn heil op 't wereldrond dat dag aan dag zijn roem vermeere inzet alten daarna ten Zijn roem vermeere, vermeere Zo zal zijn koninkrijk beginnen De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.