Ga naar zoekveld

Psalm 98

Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien hem heerlijk triomferen, met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, bevrijdend heil en bindend recht, voor alle volkeren op aarde, Hij doet zoals Hij heeft gezegd. Laat alle zeeën, alle landen, hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.