Ga naar zoekveld

Psalm 99

God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij Volken, hoort zijn stem Buigt u, beeft voor Hem die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen beef voor zijn vermogen. Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam Buigt u voor Hem neer knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam Buigt u voor Hem neer Hij is onze Heer die met macht gekroond op de Sion troont Houdt Hem hoog in ere Heilig is de Here