Ga naar zoekveld

Psalmenhymne (Zingt de Here een nieuw lied)

Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here, Gij ganse aarde. Zingt de Here, prijst Zijn naam, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de wolken Zijn heerlijkheid, onder alle natien Zijn wonderen, want God is majesteit. Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here, Gij ganse aarde. Zingt de Here, prijst Zijn naam, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem, zing Hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid, is Zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here, Hij, de koning komt. Jezus ik wil heel dicht bij U komen, in Uw nabijheid wil ‘k zijn, zo dichtbij U voel ‘k Uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein. In de schuilplaats van de allerhoogste, blijf ik onder Uw vleugels o Heer, Uw schaduw beschermt mij, Uw troon is mijn toevlucht, U bent mijn leven, mijn eer. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt in sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam.