Ga naar zoekveld

Psalmmedley

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven, hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven, machtige God, Gij die Uw majesteit, ten hemel over ons hebt uitgebreid. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken, Uw machtig heil, zo maakt G'Uw vijand stil en doet Uw haters buigen voor uw wil. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt in sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet, U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid, leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.