Ga naar zoekveld

Psalmmedley

a. Van ganser harte loof ik Hem, in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan Zijn leer, de schoonheid van Zijn heil aanschouwen. b. Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe Hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beend’ren beven, zo slaat Uw hand mij neer. c. Leer mij naar Uw wil te hand’len, laat mij in Uw waarheid wand’len. Voeg geheel mijn hart tezaam, tot de vrees van Uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, Uw naam en majesteit, loof ik tot in eeuwigheid.