Ga naar zoekveld

Rots der eeuwen

Rots der eeuwen, bidt voor mij Laat mij schuilen aan Uw zij Laat het leven dat U gaf Ook genoeg zijn voor mijn straf Sta mij bij Heer, ieder uur Maak mij rein en maak mij puur Niet de werken van mijn hand Houden voor Uw weten stand Zelfs als tranen vol van smart, Eeuwig vloeiden uit mijn hart ’t zou niet helpen, zelfs niet één U moet redden, U alleen Heer, ik brengt U ook mijn last Slechts aan ’t kruis hou ik mij vast Waar u leed en voor mij stierf En een kroon voor mij verwierf ‘k leg mijn last nu voor U neer Neem het over, help mij heer Als de dood voor mij zal staan En mijn ogen sluiten gaan Dan begint een nieuwe dag Zal ik zien wat niemand zag Staande aan de glazen zee Zingend met Uw kind’ren mee Glorie Halleluja! Zingend met Uw kind’ren mee