Ga naar zoekveld

Ruwe stormen mogen woeden

Ruwe stormen mogen woeden Alles om mij heen zij nacht God, mijn God zal mij behoeden God houdt voor mijn heil de wacht Moet ik lang zijn hulp verbeiden Zijne liefde blijft mij leiden door een nacht, hoe zwart, hoe dicht voert hij mij in ’t eeuwig licht Maar wat lot, ’t zij dood of leven Smaad of eerbetoon, mij wacht, Jezus zal mij nooit begeven: Ben ik zwak, bij Hem is kracht. Gunst van mensen, raad van vrienden, Bitt’re haat van kwaadgezinden, Hoogte, diepte, vreugd of rouw, Niets ontrooft mij aan Gods trouw.