Ga naar zoekveld

Samenzang Medley met Sela - Nederland Zingt Dag 2019

Niemand is als U: Niemand is als U. Niemand die mijn hart vervult zoals U. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U. Niemand is als U. Niemand die mijn hart vervult zoals U. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U. Uw liefde stroomt als een brede rivier, genezing komt door Uw hand. Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U. Niemand is als U. Niemand die mijn hart vervult zoals U. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U. Ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U. Niemand zoals U. Mijn Jezus, mijn Redder: Mijn Jezus, mijn redder Heer er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk vol zijn van Uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben brengen U voortdurend eer. Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep. Mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van Uw Naam. U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep. Mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. Alles voor Hem: Alle macht, alle rijkdom alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid, amen. Jezus is dichtbij. Het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint. En de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid, amen. Jezus is dichtbij. Het leven krijgt een nieuw begin. De strijd komt tot een eind. De leeuw van Juda overwint. En de hele wereld zingt. Alles en iedereen zingt. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid, amen. Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle kracht voor het Lam dat geslacht is. Alles, alles voor Hem. Alle eer, alle glorie, alle adem voor de Heer tot in eeuwigheid, amen Tot in eeuwigheid, amen. Tot in eeuwigheid, amen. Tot in eeuwigheid, amen. Ik zal er zijn: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.