Ga naar zoekveld

Samenzang Medley - Nederland Zingt Dag 2019

De kracht van uw liefde: Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde. Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde. Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde. Een schip onderweg: ‘k Ben een schip onderweg, op onstuimige zee. Maar hoe zwaar ook de reis, Heer, U gaat met mij mee. En in iedere storm, ja, hoe sterk ook de wind, als een anker bent U, waaraan ik houvast vind. ‘k Heb Uw woord als kompas, en Uw Geest zet de koers. Heer, zo zijn we op reis, met Uzelf aan het roer. En zo steven ik af op mijn eeuwige thuis. U, mijn Heer en mijn God, brengt mij veilig naar huis. U, mijn Heer en mijn God, brengt mij veilig naar huis. Klem vast aan de Rots u: Klem vast aan de Rots u, 't gevaar dreigt altoos. Klem vast u aan Jezus, Die 't kruis voor u koos. Zijn liefd' is uw sterkte, wat Hij heeft volbracht, geeft vreed’ u en blijdschap, welk kruis u ook wacht. Klem vast aan de Rots u, wat storm weder woedt, 't is veilig waar Jezus Gods kind'ren behoedt. Klem vast aan de rots u, verzoeking tot kwaad omringt en beloert u waarheen gij ook gaat; maar wat u mag dreigen, wat valstrik of strijd, met Jezus als leidsman zijt veilig g’ altijd. Klem vast aan de Rots u, wat storm weder woedt, 't is veilig waar Jezus Gods kind'ren behoedt. Stromen van zegen: Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. God van licht: In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. In Uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt U mijn hand in mijn vragen houdt Uw Woord stand. In Uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont… waar U woont… waar U woont… waar U woont. Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. In Uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont… waar U woont… waar U woont… waar U woont. U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust waar U woont…. waar U woont…. waar U woont…. waar U woont.