Ga naar zoekveld

Samenzang-Medley Nederland Zingt reis

a. Edelweiss, edelweiss every morning you greet me. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, edelweiss, bless my homeland forever b. Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt Hij, Hij die u roept, genaakt. Kom, hoor naar Zijn stem, reis mee naar 't nieuw Jeruzalem. Sta op, want Christus gaat u voor. Kom, Hij wijst het juiste spoor. Sluit u bij Hem aan en laat de wereld begaan. Volkeren ontwaakt, de grote dag genaakt, bij Hem voorgoed geborgen, wacht op Zijn grote morgen Ontwaakt, de dood zal niet meer zijn Hoor, ik roep U Gij zijt mijn. "Kom", zo klinkt Zijn stem, "Kom in mijn nieuw Jeruzalem." Volkeren ontwaakt, de grote dag genaakt, bij Hem voorgoed geborgen, wacht op Zijn grote morgen! Volkeren ontwaakt, 't heelal is nieuw gemaakt. Ik roep u tot nieuw leven, Ik geef u eeuwig leven, Ik geef u eeuwig leven