Ga naar zoekveld

Samenzangmedley 1 NZ dag Utrecht 2018

a. Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. b. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil, heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door eht bloed mag ik u toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil, heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil, heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. c. Kom tot uw Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, die redding u biedt, Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'-gen, juichend bij Gods Zoon, als zij vergaard'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan. Wil toch bedenken: Hij is nabij, Volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tt u en tot mij: Kom tot Mij, zondaars, kom. Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'-gen, juichend bij Gods Zoon, als zij vergaard'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan. d. Looft God, looft Hem overal. Looft de Konbing van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen. Hef bazuin, uw gouden stem, harp en fluit verheelijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, Laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods er. Hij zij geprezen. e. Wij zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer! Heer, U bent wel,om, welkom U bent welkom, grote Koning. Wij heffen onze handen op Naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U. U bent welkom in ons midden. Heer, U bent wel,om, welkom U bent welkom, grote Koning. Wij heffen onze handen op Naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op U. U bent welkom in ons midden.