Ga naar zoekveld

Samenzangmedley De Koning komt

a. Jezus, Hij is Koning Jezus, Hij is Koning Koning van het gans heelal. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof: Jezus, Hij is Koning Jezus heeft ons vrijgekocht Jezus heeft ons vrijgekocht vrijgekocht door 't dierbaar bloed. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof: Jezus heeft ons vrijgekocht Jezus, Hij zal komen Jezus, Hij zal komen komen zal Hij met gejuich. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof Jezus, Hij zal komen. b. Hef je hoofd omhoog want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbidt Hem. Zing Hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid, is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here, Hij, de Koning komt/corn. Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbidt Hem. Zing Hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid, is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here, Hij, de Koning komt