Ga naar zoekveld

Samenzangmedley NZ-dag 2018

a. Waardig is het lam Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn; Nu ben ik rein; Uw liefde wast mij schoon. Dank U voor uw offer; vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het Lam zittend op de troon. Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam. Waardig is het Lam, waardig is het Lam. b. Uw genade is mij genoeg Zie, het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de 'Koning der Joden' wordt Hij veracht. Zie de liefde vor ons in zijn ogen staan als hij roept: 'Het is volbracht'. Ja, ik dank U voor uw genade o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. in het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan. Ja, ik dank U voor uw genade o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. Ja, ik dank U voor uw genade o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg. c. Door uw genade, Vader Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij vooruw troon, komen wij voor uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij vooruw troon, komen wij vooruw troon, komen wij voor uw troon. d. Glorie aan het Lam Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig 't ontavngen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem, het Lam op zijne troon. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Want Hij is waardig 't ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot Hem, het Lam op zijne troon. Waardig, waardig, waardig is het Lam. Waardig, waardig, waardig is het Lam.