Ga naar zoekveld

Samenzangmedley

a. U zij de lof, de dank en eer, U vader, Zoon en Geest, die is en was en komen zal, ja altijd is geweest. U was er al in het begin, U bent er aan het eind, de Alpha en de Omega, mijn God in eeuwigheid. U was er al in het begin, U bent er aan het eind, de Alpha en de Omega, mijn God in eeuwigheid. b. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.