Ga naar zoekveld

Samenzangmedley

a. Vader, dank U voor Uw liefde, ons gegeven in Uw Zoon. Dank U dat ik mag geloven, zingen: Jezus overwon. Bij U zal ik veilig wezen, aan Uw hand verdwaal ik niet. Met U heb ik niets te vrezen, 'k wil U prijzen in mijn lied. b. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, ’t is het lied der englen, zingend van liefd’ en vree. Ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. c. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.