Ga naar zoekveld

Siyahamba

Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhanyen kwenkhos Siyahamba hamba, siyahamba hamba Siyahamb ekukhanyen khwenkyen kwenkhos Siyahamba hamba, siyahamba hamba Siyahamb ekukhanyen kwenkhos We are marching in the light of God We are marching in the light of God We are marching in the light of God We are marching in the light of God We are marching (marching, we are matching) o, We are marching in the light of God We are marching (marching, we are matching) o, We are marching in the light of God Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhanyen kwenkhos Siyahamba hamba, siyahamba hamba Siyahamb ekukhanyen khwenkyen kwenkhos Siyahamba hamba, siyahamba hamba Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos Siyahamb ekukhanyen kwenkhos