Ga naar zoekveld

Soms groet een licht van vreugde

Soms groet een licht van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is ‘t die met vleugels van liefde hem omringt. Loopt alles ons ook tegen, Hij zal ons ‘t goede doen, Hij geeft na donk're regen een mild en klaar seizoen. Goddank, wij overdenken ‘t geheim van onze Heer, het heil dat Hij wil schenken, dat nieuw is altijd weer. Bevrijd van onze zorgen, begroeten wij de dag en vrezen niet de morgen, wat hij ook brengen mag. Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht, al ligt het veld te klagen onder een lege lucht, God doet zijn hand toch open, zijn lof krijgt stem in mij. Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij.