Ga naar zoekveld

Spreek, o Heer, door uw heilig woord

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte need'righeid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.