Ga naar zoekveld

Sterk in de Here

Is er nog hoop in deze tijd, een tijd met zo vele problemen. De tijdgeest heeft ons allen, allen in de macht, het gaat de mens om praal en pracht. Wij doen als mensen wat we willen, verlangen aanzien, geld en macht. Wij willen zelf het meest en best ontvangen, wat heeft ons leven ons gebracht. Uw wil geschied’ uw wil o Heer, leggen wij vaak zo naast ons neer. Wij willen eerst bewijzen zien, dan volgt geloof misschien, dan volgt geloof misschien. Wat is doel toch van ons leven, blijft deze wereld lang bestaan. De wanhoop kan een mens zo vaak benauwen, als ’t leven moeilijk blijkt te gaan. Wil ons in liefde gade slaan, ook als we eigen wegen gaan. Leer ons te buigen voor uw wil en maak ons nederig en stil, alleen om Jezus wil. Uw trouw is groot, wij mij uw weg en leid me op een effen baan, laat mij niet los, maar leer me op uw wegen gaan, o Here God. Als vrienden mij dan ook verlaten, dan weet ik, U bent goed en groot, U blijft ook dan mijn Vader en behoeder. Leer mij uw weg in alle nood, uw wil geschied’ uw wil o Heer. Leer ons te leven tot uw eer, U wil is altijd wijs en goed, ’t Is trouw al wat Gij doet, ’t Is trouw al wat Gij doet.