Ga naar zoekveld

Stil mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen. Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen. Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen. Ik rust in U alleen.