Ga naar zoekveld

Stil, mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild, tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. Ik rust in U alleen. Ik rust in U alleen.