Ga naar zoekveld

Stil o Jezus ons verlangen

Stil, o Jezus, ons verlangen U te zien in heerlijkheid. Wie U wensen aan te hangen wachten U met lijdzaamheid. Ene vreugde doet hen leven, ene hoop is hun gegeven: U te zien in heerlijkheid, U te zien in heerlijkheid! Ja, Gij komt en vrolijk juichend gaat de bruid ten hemel in; en van uw gena getuigend, zijn wij allen één van zin. In de zaal'ge rust daarboven, zullen w'U verheerlijkt loven en U zien in eeuwigheid en U zien in eeuwigheid!