Ga naar zoekveld

Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer houd mij vast in Uw sterke hand. Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God. Vind rust mijn ziel in God alleen. Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God. Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God. Dan word ik stil; U bent mijn God.