Ga naar zoekveld

Stil

Verberg mij nu Onder uw vleugels Heer Houd mij vast In uw sterke hand Als de oceaan haar krachten toont Zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God! Vind rust mijn ziel in God alleen ken zijn kracht vertrouw Hem en wees stil Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God! Als de oceaan haar krachten toont zweef ik met U hoog boven de storm Vader, U bent sterker dan de vloed dan word ik stil; U bent mijn God! dan word ik stil; U bent mijn God! dan word ik stil; U bent mijn God! dan word ik stil; U bent mijn God!