Ga naar zoekveld

Straf mij in uw gramschap niet

Straf mij in uw gramschap niet wil mijn schuld vergeven Waar Gij mij verzinken ziet grijp mij, red mijn leven Heiland, keer tot mij weer kom mijn smarten stillen hoor om Jezus wille Vader, U zij eeuwig lof hier op aard’ en boven Christus nam de vloek ons af eeuwiglijk te loven Heer, ik weet U gereed Aller zaal’gen zullen d’eeuwigheid vervullen