Ga naar zoekveld

Tel uw zegeningen

Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. Tel uw zegeningen, tel ze een voor een en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen. Tel uw zegeningen een voor een, tel ze alle en en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze een voor een en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar terneer schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên Tel uw zegeningen een voor een, tel ze alle en en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze een voor een en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe, troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Tel uw zegeningen een voor een, tel ze alle en en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze een voor een en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.