Ga naar zoekveld

Tel uw zegeningen

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit Tel uw zegeningen tel ze één voor één En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één Tel ze alle en vergeet er geen Tel ze alle noem ze één voor één En ge ziet Gods liefde dan door alles heen Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één Tel ze alle en vergeet er geen Tel ze alle noem ze één voor één En ge ziet Gods liefde dan door alles heen Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één Tel ze alle en vergeet er geen Tel ze alle noem ze één voor één En ge ziet Gods liefde dan door alles heen