Ga naar zoekveld

Thuis

Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest. Welkom thuis. Met zijn zegenende handen op je schouders geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. Hij is trouw in zijn barmhartigheid. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet Hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.