Ga naar zoekveld

Toen eenmaal God terneder kwam

Toen eenmaal God terneder kwam, kwam Hij in toorn en gloed, half duisternis, half witte vlam, de wolken voor zijn voet. Maar liefelijk en zacht gezind, komt Hij de tweede keer. Zo teder als de morgenwind, daalt nu zijn duif terneer. Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht, kom in het oor, o Geest, en red, Heer, door uw overmacht, wie U bemint of vreest.