Ga naar zoekveld

U bent alles Heer

Ster in donk’re nachten, rots waar ‘k tegen leun. Troostbron in mijn klachten, staf waarop ik steun. Brood waarvan ik leve, schat die ik begeer. Doel waarnaar ik streve, U bent alles Heer. Doel waarnaar ik streve, U bent alles Heer. Zonder U is twijfel en onzekerheid Zonder U dan twijfel ik, in de levensstrijd. Ik heb niets van waarde, als ik U ontbeer, U, mijn hoop op aarde, U bent alles Heer. U, mijn hoop op aarde, U bent alles Heer. Leid mij hier beneden, door het aards gedruis, naar de stad van vrede, naar het vaderhuis. Daar zal ‘k dankbaar buigen, eeuwig U ter eer, oor uw troon getuigen, U bent alles Heer. Voor uw troon getuigen, U bent alles Heer.