Ga naar zoekveld

U bent mijn alles

U geeft mij kracht als ik zwak ben, Heer Geeft wat ik nodig heb, steeds weer U bent mijn alles, Heer U bent meer waard dan zuiver goud U bent degeen die van mij houdt U bent mijn alles, Heer Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Heer, in mijn angst bent U erbij In mijn verdriet, dan troost U mij U bent mijn alles ,Heer U droeg mijn zonde, U bevrijdt Nu mag ik leven in eeuwigheid U bent mijn alles, Heer Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam Ik prijs uw grote naam. Ik prijs uw grote naam.