Ga naar zoekveld

U bent mijn schuilplaats, Heer

You are my hidingplace You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid I will trust in you I will trust in you Let the weak say I am strong in the strength of the Lord U bent mijn schuilplaats, Heer U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied En telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer You are my hidingplace You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid I will trust in you