Ga naar zoekveld

U Heer zij lof gebracht

U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere! Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, Komt U eren. Al wat Gij geeft, Alles wat ademt en leeft, Wil U, zijn oorsprong vereren. Wie in uw liefde woont, heiligen engelenkoren, wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: Heilig is God in den hoge!