Ga naar zoekveld

U kennen, uit en tot U leven

U kennen, uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin. O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid, de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis, Uw kerk die in de wereld is.