Ga naar zoekveld

U zorgt voor mij

Ik bid tot U Ik bid tot U Ik bid tot U mijn Jezus Heer, ik bid tot U. 'k Wil één zijn met mijn Heiland 't is al wat ik begeer: met Hem in 't licht te wand'len, zijn grote naam ter eer De wereld en haar schatten, 't zinkt alles in het niet bij deze rust en vrede, die ik in God geniet Als 'k één ben met mijn Heiland kan ik gelukkig zijn in bange, donk're uren, in zorgen, angst en pijn Zijn liefde heelt de wonden, Hij is steeds aan mijn zij mijn ziel heeft niets te vrezen, want Jezus zorgt voor mij Ik bid tot U, Gods eigen Zoon die voor mijn zonden stierf aan 't kruis Daardoor kan ik, van schuld bevrijd U volgen waar U leidt. Uw wonden Heer, zijn nu mijn heling Ik ben U toegewijd. U kent mijn naam en ook mijn wegen Heer, U zorgt voor mij Heer, U zorgt voor mij U zorgt voor mij