Ga naar zoekveld

Ubi Caritas

Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. Live in charity and steadfast love. Live in charity; God will dwell with you. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. Live in charity and steadfast love. Live in charity; God will dwell with you. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.