Ga naar zoekveld

Uw genade is mij genoeg

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Met een kruis op zijn rug en een doornen kroon Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha Als de koning der Joden wordt Hij veracht Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als Hij roept ‘Het is volbracht!’ Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer Dat U het kruis voor mij droeg U bewijst uw genade aan ons telkens weer Uw genade is mij genoeg In het rijk van de dood is Hij neer gedaald Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan maar de steen van het graf is nu weg gehaald Jezus leeft! Hij is opgestaan! Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer Dat U het kruis voor mij droeg U bewijst uw genade aan ons telkens weer Uw genade is mij genoeg En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid Met ontzag en respect kniel ik voor U neer U bent Koning en God tot in eeuwigheid U bent Jezus de hoogste Heer Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer Dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer Uw genade is mij genoeg. Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer Dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer Uw genade is mij genoeg, Uw genade is mij genoeg, Uw genade is mij genoeg.