Ga naar zoekveld

Vader, vol van vrees en schaamte

Vader, vol van vrees en schaamte, Buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, Klaagt ons, mensheid aan bij U. Heer ontferm U over ons, Die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, Neem ons in uw liefde aan. Vader, in dit uur der waarheid, Keren w'ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, Maak ons hart en leven nieuw. Vul ons met uw Heil'ge Geest, Geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, Dat wij uw naam verhogen Heer. Dat wij uw naam verhogen Heer.