Ga naar zoekveld

Van U wil ik zingen

Van U wil ik zingen, wie d’ eng’len omringen, al juichend getuigend, Uw goedheid, o Heer. 'k Wil loven en danken, met woorden en klanken en prijzen Uw goedheid en liefde steeds meer. Mag immer mijn harte, in vreugd en in smarte, zich leren te keren, o God, tot Uw troon. Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen, tot ‘k, Vader, benader, der engelen toon. Mag hier dan mijn zingen, Uw heem’len doordringen en juub’lend zich mengen, met hemelse toon, tot ‘k eenmaal hierboven, U eeuwig mag loven, als ‘k juichend zal staan, bij Uw stralende troon.