Ga naar zoekveld

Van U wil ik zingen

Van U wil ik zingen, wien d’eng’len omringen, al juichend getuigen Uw goedheid o Heer. ‘k Wil loven en danken met woorden en klanken en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer. Moog immer mijn harte in vreugd’ en in smarte, zich leren te keren o God tot Uw troon. Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen, tot ‘k Vader benader der engelen troon. Moog hier dan mijn zingen Uw heem’len doordringen en jub’lend zich mengen met hemelse toon. Tot ‘k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven, als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon.