Ga naar zoekveld

Vaste Rots van mijn behoud

Vaste rots van mijn behoud als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw laat mij rusten in uw schaûw, waar het bloed door U gestort mij de bron des levens wordt. Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, als mijn ziel uit d’aardse woon, opklimt tot des rechters troon, rots der eeuwen, in uw schoot, berg mijn ziele voor de dood.