Ga naar zoekveld

Vat mijne hand

Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos Zonder uw hulpe durf ’k alleen niet gaan Vat mijn hand en dan o dierb’re Heiland kan in uw kracht, ik elke storm weerstaan Vat mijn hand en trek mij nader tot U Dicht aan uw hart is ‘t veilig voor uw kind Vat mijn hand, opdat ik niet verdwale Steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint Vat mijn hand, de weg ligt donker voor mij Zo niet uw aanschijn mij is toegewend Licht wordt mijn pad, gaat gij slechts met mij mede Gij, die alleen mijn zorg en moeiten kent